Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výber povolania

Vaše dieťa vyrástlo a dostalo sa do veku, keď musíte spolu s ním prijať jedno z najzávažnejších životných rozhodnutí. Výber strednej školy znamená krok, ktorý môže ovplyvniť budúcu pracovnú   i osobnú kariéru Vášho dieťaťa. Práca je základom pre budovanie akýchkoľvek osobných hodnôt a tak sa toto rozhodnutie dotkne aj jeho budúceho sociálneho postavenia i rodinného života. Ak si Vaše dieťa vyberie taký vzdelávací smer, ktorý ho bude uspokojovať, bude mu prinášať radosť a zároveň ho pripraví pre ďalšie štúdium, alebo dobrú pracovnú pozíciu, určite okrem vlastného pocitu úspechu aj Vy sami získate istotu, že ste pre svoje dieťa urobili maximum a pomohli mu v hľadaní správnej cesty životom.

 

Žiadne rozhodovanie nie je jednoduché a pre správne rozhodnutie vždy potrebujeme dostatok informácií, prípadne odbornú pomoc. Nie inak je tomu aj v tomto prípade a naše pracovisko – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade Vám takúto pomoc ponúka.

   Každé dieťa je osobnosťou, má vlastnosti a schopnosti, ktoré získava od Vás ako vrodené dispozície a predpoklady, no zároveň  počas jeho rastu, vývoja, postupného dozrievania, naňho vplývajú mnohé ďalšie pozitívne i negatívne veci a vzťahy, ktoré ho formujú, menia, prispôsobujú podmienkam v ktorých žije, hrá i sa učí. Má teda vrodené i získané schopnosti, zručnosti a vedomosti. Aj preto je každé dieťa iné, s inými vlohami i talentom. Niektoré je technicky zručné, všetko chce rozobrať, zistiť čo sa vo veciach ukrýva, veľmi rýchlo sa naučí pokaziť no i opraviť, či vylepšiť svoje hračky, kolobežku, či bicykel. Iné by zase stále lietalo za loptou, plávalo, cvičilo. Ďalšie  stále sedí v knižkách, na všetko sa pýta, všetko chce vedieť. Vašou úlohou i úlohou učiteľa a výchovného poradcu je pomáhať rozvinúť všetky dobré vlastnosti dieťaťa, vytvoriť preňho podmienky pre zdravý duševný i telesný vývin. Musíme zavčasu rozoznať ku ktorým činnostiam dieťa inklinuje, čo ho baví, čo nie, s čím si vie rady, s čím sa trápi, čomu sa vyhýba, čo ho priťahuje. Takéto sledovanie dieťaťa -  žiaka, jeho rastu a vývoja nám potom uľahčí rozhodovanie v situáciách, do ktorých sa počas školskej dochádzky zákonite dostáva. Ak mu chceme  pomôcť musíme odhaliť v čom spočíva prípadná školská neúspešnosť, v ktorých predmetoch dieťa – žiak zlyháva a prečo, ktoré činnosti nezvláda a čo mu v tom bráni. A naopak, musíme vedieť odhaliť driemajúci talent, šikovnosť, rozvíjať nadanie a viesť dieťa k láske k učeniu, k vzdelávaniu i škole. Na tomto poli máme všetci veľmi veľa práce – Vy rodičia doma, učitelia v škole, výchovný i kariérny poradca, psychológ a špeciálny pedagóg – každý v určitej situácií, priestore a pri rôznych problémoch.

Ak  zistíte, že si Vaše dieťa nevie s niečím poradiť, vycítite že je v neistote, venujte sa mu s plnou vážnosťou. Z podcenenia maličkostí, môžu narásť veľké, niekedy ťažko riešiteľné problémy.

Na koho sa teda obrátiť, ak si sami neviete rady?

   V prvom rade je tu škola. Vo všetkých otázkach, ktoré súvisia so školským vzdelávaním a výchovou komunikujte s triednym učiteľom a výchovným poradcom, ktorý pracuje v každej plne organizovanej škole. V závažnejších prípadoch sa obráťte na vedenie školy, jej riaditeľa.

   V otázkach výberu strednej školy, profesijnej orientácie je Vám k dispozícií výchovný poradca. Disponuje všetkými dostupnými informáciami o možnostiach štúdia i uplatnenia sa žiaka po ukončení stredoškolského vzdelávania v praxi. Môže Vaše dieťa jednoducho otestovať a pomôcť sa mu zorientovať. Sprístupni mu informácie o jednotlivých stredných školách a odboroch, ktoré sa na nich dajú študovať. Vaše dieťa  sa môže zúčastniť sa na dňoch otvorených dverí, ktoré stredné školy a učilištia organizujú, čím Vaše dieťa získa skúsenosť priamo zo školy, na ktorú sa chce prihlásiť. Vy sami máte možnosť i právo stretnúť sa s výchovným poradcom v škole a požiadať ho pomoc, informácie i radu. 

  Pre rozšírenie Vášho vlastného obzoru môžete využiť aj moderné informačné prostriedky. Prostredníctvom internetu, pokiaľ k nemu máte prístup, si môžete vyhľadať veľmi obsažný informačný zdroj na adrese www.svsmi.sk. Je to stránka Školského výpočtového strediska v Michalovciach.  Na nej  nájdete  informácie o stredných i vysokých školách, kritériách pre prijatie na školu, o počtoch voľných miest, naplnenosti stredných škôl, harmonograme prijímacieho pokračovania atď. Samozrejmosťou je možnosť prejsť bezprostredne na iné zaujímavé webové stránky.

   Ak napriek všetkým krokom, ktoré ste podnikli  má Vaše dieťa alebo Vy pochybnosti o správnosti voľby školy, alebo sa vôbec  neviete rozhodnúť, máte možnosť požiadať o pomoc pedagogicko – psychologickú poradňu,  v ktorej pôsobí metodik pre výchovné poradenstvo – kariérny poradca a tím ďalších špecialistov. Vám i Vášmu dieťaťu bude poskytnutá všestranná odborná pomoc a poradenstvo.

Všetci sme pripravení s Vami spolupracovať a tešíme sa na Vašu návštevu.

Spracoval:
PhDr. Milan Antaš, metodik pre výchovné (a kariérové) poradenstvo
email: antas@mail.t-com.sk


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka