Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľné pracovné miesta

Informácia o voľných pracovných miestach

na základe §11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J.Curie 3760/2, Poprad informuje o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca

Názov zamestnávateľa :

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie , J.Curie 3760/2, Poprad ( ďalej len CPPPaP)

 

Obec, adresa :

Poprad, Joliota Curie 3760/2

 

Kontakt :

052/7764944; e-mail: ppppoprad@ppppoprad.sk

 

Kategória OZ. :

Školský logopéd

 

Podkategória OZ.:

 

 

Kvalifikačné predpoklady :

Odborná spôsobilosť pre príslušný druh a typ školského zariadenia  podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.VŠ II. stupňa – v študijnom odbore logopédia, alebo učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť pre mládež s chybami reči.

 

 

Požadované doklady :

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • kópie dokladov o ukončení vzdelaní,
 • štruktúrovaný životopis,
 • súhlas dotknutej osoby so pracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti o požadovaných dokladoch
 • úspešný uchádzač doloží výpis z registra trestov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (fyzickej/psychickej) na výkon odbornej činnosti

 

Iné súvisiace požiadavky :

 • spôsobilosť na právne úkony
 • ovládanie štátneho jazyka
 • odborná prax vítaná
 • požadované doklady zasielať na adresu CPPPaP Poprad poštou, alebo osobne do 09.02.2018
 • na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači
Pracovné podmienky: S predpokladaným nástupom 01.03.2018, úväzok: 100%.  

Termín ukončenia zverejňovania:

09.02.2018

 

 

 

Mgr. Zuzana Pitoňáková

riaditeľka


 


 

Informácia o voľných pracovných miestach

na základe §11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J.Curie 3760/2, Poprad informuje o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca

Názov zamestnávateľa :

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie , J.Curie 3760/2, Poprad ( ďalej len CPPPaP)

 

Obec, adresa :

Poprad, Joliota Curie 3760/2

 

Kontakt :

052/7764944; e-mail: ppppoprad@ppppoprad.sk

 

Kategória OZ. :

Špeciálny pedagóg

 

Podkategória OZ.:

 

 

Kvalifikačné predpoklady :

Odborná spôsobilosť pre príslušný druh a typ školského zariadenia  podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

 

Požadované doklady :

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • kópie dokladov o ukončení vzdelaní,
 • štruktúrovaný životopis,
 • súhlas dotknutej osoby so pracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti o požadovaných dokladoch
 • úspešný uchádzač doloží výpis z registra trestov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (fyzickej/psychickej) na výkon odbornej činnosti

 

Iné súvisiace požiadavky :

 • spôsobilosť na právne úkony
 • ovládanie štátneho jazyka
 • odborná prax vítaná
 • požadované doklady zasielať na adresu CPPPaP Poprad poštou, alebo osobne do 09.02.2018
 • na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači
Pracovné podmienky: S predpokladaným nástupom 01.03.2018, úväzok: 100%  

Termín ukončenia zverejňovania:

09.02.2018

 

 

 

Mgr. Zuzana Pitoňáková

riaditeľka


 


 

dnes je: 23.2.2019

meniny má: Roman, Romana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka