Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prevencia

Na tomto mieste si môžete naštudovať materiál k šikanovaniu spracovaný v CPPPaP v Banskej Bystrici. Materiál bol prebratý zo stránky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z kpppbb.svsbb.sk so súhlasom CPPPaP.

 

   

Súčasťou tohoto materiálu je dotazník o vydieraní a šikanovaní, ktorý Vám pomôže vytvoriť si reálnejší obraz problému. Je umiestnený na konci dokumentu.

Šikanovanie ako pedagogický problém

   Dôležitý materiál, ktorý sa týka prevencie šikanovania na školách je zo stránky ministerstva školstva SR. Viac, si môžete stiahnuť na oficiálnej stránke MŠSR: www.minedu.sk

Metodický materiál k prevencii a riešeniu šikanovania na školách

 

   Nový, komplexne rozpracovaný materiál o šikanovaní je na samostatnej stránke, www.prevenciasikanovania.skzastrešenej MŠ SR v rámci projektu "Národná sieť pre prevenciu šikanovania a násilia v školách"


 

Elektronické šikanovanie (cyberbullying) 

V súčasnej dobe deti trávia pri počítačoch čoraz viac času. Rodičia si často ani neuvedomujú, čo všetko môže na deti číhať cez rôzne sociálne siete. 
Počítač nám môže v mnohých prípadoch pomôcť, ale môže nás alebo naše deti aj ohrozovať.
Príklady, čím môže počítač ohrozovať nás a naše deti:

vytvorenie web stránky, ktorá má ponížiť, vystrašiť a znevážiť,

šírenie obrázkov, upravených fotiek, alebo fotiek z inkriminujúcich situácií, ktoré ponižujú a urážajú,

zasielanie výstražných, obscénnych, nenávistných mailov, okamžitých správ, sms,

obťažovanie, vyhrážanie alebo zasielanie obscénnych obrázkov prostredníctvom mobilného telefónu,

vyhrážanie, zastrašovanie alebo obťažovanie v internetových četových miestnostiach,

uverejnenie ponižujúcich, urážajúcich videí na internete,

šírenie nepravdivých alebo skreslených informácií prostredníctvom mailu, mobilného telefónu a internetu,

vyhrážanie, zastrašovanie alebo obťažovanie v internetových četových miestnostiach,

šírenie nepravdivých alebo skreslených informácií prostredníctvom mailu, mobilného telefónu a internetu,

zneužitie identity užívateľa internetu, telefónu a internetu,

zneužitie dôverných online rozhovorov.

Dieťa môže byť elektronicky šikanované ak:

nečakane prestane používať počítač, 

sa zdá nervózne alebo neisté pri čítaní emailov alebo okamžitých správ, správ v mobile, 

nechce chodiť do školy alebo medzi ľudí všeobecne, 

sa zdá nahnevané, depresívne alebo frustrované po odchode od počítača, 

vyhýba sa rozhovoru o tom, čo robí na počítači, 

sa stane abnormálne uzavreté voči priateľom alebo rodine. 

Dieťa môže elektronicky šikanovať ak: 

rýchlo vypína obrazovku alebo zatvára programy v počítači, keď sa priblížite, 

trávi pri počítači dlhé hodiny v noci, 

je rozčúlené, ak nemôže nečakane použiť počítač,

prehnane sa smeje pri používaní počítača, 

vyhýba sa rozhovoru o jeho práci na počítači,

používa niekoľko online účtov alebo adries, ktoré ani nie sú jeho.

pri šikanovaní nech v žiadnom prípade dieťa neodpovedá, nereaguje a nijakým iným spôsobom nevytvára vzťah, spätnú väzbu, interakciu.

Pri šikanovaní prostredníctvom internetu alebo cez mobil blokujte príjem správ, emailov od daného užívateľa (emailovým klientom, v četovej miestnosti...), a tak obmedzíte možnosti páchateľa.
Uschovávajte si dôkazový materiál (emaily, sms, mms, históriu četu, www stránky).
Akékoľvek šikanovanie je potrebné oznámiť rodičom, učiteľom, polícii.
Internet môže byť nebezpečný. Oboznámte dieťa o tom, že tak ako v bežnom živote aj na internete alebo pri mobilnej komunikácii, číha nebezpečenstvo.
Ak rodič spozoruje akékoľvek netypické správanie svojho dieťaťa pri používaní počítača, mal by tomu venovať náležitú pozornosť a v prípade nutnosti vyhľadať odbornú pomoc.  Nikdy neviete, kto je v skutočnosti na druhej strane internetu alebo mobilu.  Na druhej strane môže byť človek, ktorý klame o svojom veku, pohlaví, záujmoch, vzhľade a podobne.
Takíto ľudia chcú deťom veľmi ublížiť a sú to:

pedofili...

ľudia, ktorí chcú fotografie a videá detí...

navádzajú na užívanie drog...

navádzajú na šikanovanie, alebo šikanujú deti...

nenávidia určité skupiny ľudí...

správajú sa agresívne, násilne...

chcú sa s deťmi tajne stretnúť, ublížiť im, uniesť ich...

získať osobné údaje o dieťati, jeho rodine, kamarátoch...

chcú oklamať, podviesť dieťa...

návádzajú na sebapoškodzovanie...

nie je bezpečné dávať na internet alebo cez mobil svoje osobné údaje.

s nikým, s kým sa dieťa zoznámilo iba cez internet alebo mobil, sa nesmie stretávať samé osobne.

Buďte podozrievavý voči človeku, ktorý dieťa presviedča, aby zatajovalo svoje internetové kamarátstvo pred rodičmi, alebo vystupuje ako teenager, ale nevie väčšinu odpovedí na otázky, ktoré bežne rovesníci poznajú.  
Použitie lokalizačných služieb mobilného telefónu dieťaťa neznámou osobou je nebezpečné.
Bluetooth spojenie cez mobilný telefón dieťaťa s neznámou osobou je nebezpečné. 
Spracovala: Mgr. Zuzana Piovarčiová Zdroj:     Centrum ochrany detí, Laurinská 2, 811 01 Bratislava 1 Smiková, E.,PhDr., PhD..:Kyberšikana , VÚDPaP www. zodpovedne.sk www.ochranadeti.sk


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka