Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva v Poprade

 


Vitajte na webovej stránke Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J.Curie 3760/2, Poprad

 

O nás:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, zriadeným podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa vyhlášky č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Je zriadené Okresným úradom v Prešove a zaradené v sieti školských zariadení MŠVVŠ SR. Jeho tradícia siaha do r. 1969. Vo svojej odbornej činnosti sa orientuje najmä na optimalizáciu školského vývinu, na otázky výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže vo veku od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

V styku s osobnými údajmi klientov sa počas vykonávania všetkých činností sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Služby poskytované klientom, zákonným zástupcom a pedagógom sú bezplatné.

Spolupracujeme s materskými, základnými a strednými školami, vrátane zdravotníckych a iných inštitúcií, ktoré sa starajú o deti, mládež a rodinu.

Hlavnou náplňou práce je:

  • poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania
  • komplexná psychologická, špeciálnopedagogická starostlivosť a sociálna činnosť
  • poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie a voľby povolania
  • preventívna starostlivosť a pomoc pri odstraňovaní sociálno-patologických javov
  • identifikovanie nadaných a talentovaných žiakov a usmerňovanie ich vývinu

Stretnete sa u nás s priateľským, dôverným, na klienta orientovaným prístupom tímu profesionálov - psychológov, špeciálnych a sociálnych pedagógov, poradcov v kariérnom vývine a špecialistov na prevenciu sociálno-patologických javov.

O konzultáciu alebo odborné vyšetrenie môže požiadať škola, školské zariadenie, rodič (zákonný zástupca) alebo plnoletý klient sám.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka