24 Jul, 2016

Začlenenie (Integrácia)

   Zdrojom uvedených materiálov je Ministerstvo školstva SR - www.minedu.sk a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie - www.vudpap.sk. Uvedené informácie, prípadne viac, si môžete stiahnuť na ich oficiálnych stránkach.

 Začlenenie (integrácia) žiakov podľa nového školského zákona:

Integrácia žiakov so špecifickými poruchami učenia:

Integrácia nadaných žiakov:

Návrh na prijatie žiaka so špecifickými potrebami:

Maturita:

Výchovno - vzdelávacie programy:

Štátna školská inšpekcia

Tento materiál je stiahnutý z internetovej stránky Štátnej školskej inšpekcie - www.ssiba.sk a môže byť pre školy veľmi užitočný.

Žiaci so špecifickými poruchami učenia

   Zdrojom uvedených materiálov je Ministerstvo školstva SR - www.minedu.sk a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie - www.vudpap.sk. Uvedené informácie, prípadne viac, si môžete stiahnuť na ich oficiálnych stránkach.

Integrácia žiakov so špecifickými poruchami učenia:

Návrh na prijatie žiaka so špecifickými potrebami:

 ntegrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

   Zaujímavý materiál, ktorý Vám môže pomôcť pri práci s integrovanými žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Materiál je stiahnutý z internetovej stránky: Rómske vzdelávacie centrum v Prešove - www.rocepo.sk

Integrácia nadaných žiakov

   Zdrojom uvedených materiálov je Ministerstvo školstva SR - www.minedu.sk a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie - www.vudpap.sk. Uvedené informácie, prípadne viac, si môžete stiahnuť na ich oficiálnych stránkach.

Integrácia nadaných žiakov:

Výchovno - vzdelávacie programy

   Zdrojom uvedených materiálov je Ministerstvo školstva SR - www.minedu.sk a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie - www.vudpap.sk. Uvedené informácie, prípadne viac, si môžete stiahnuť na ich oficiálnych stránkach.

Výchovno - vzdelávacie programy:

Maturita žiakov so š.v.p.

   Zdrojom uvedených materiálov je Ministerstvo školstva SR - www.minedu.sk a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie - www.vudpap.sk. Uvedené informácie, prípadne viac, si môžete stiahnuť na ich oficiálnych stránkach.

Maturita: